H?mongi rinha Itomey?zen h?mongi koi konji ni fuji H?mongi rinha Itomey?zen h?mongi koi konji ni fuji
Kaga yuzen homongi Kanemaru Shuichi-saku shinshun pinku Kaga yuzen homongi Nihon kogei-kai seikaiin maidakenji-saku hana pinku Kaga yuzen homongi y?suitoku-saku Doji Homongi rinha i Itomeyuzen homongi koi konji ni fuji Homongi koten-gara fujiiro to rozu no bokashi

 
Camellia black Camellia black Tulip blue Yuzen?f (hand-painted) Kimono dress with a magnificent angel motif
Homongi Kashiwa koge cha-chi ni kiiro Homongi okina hana usui pinku-ji Homongi shiki no hana usui fujiiro pinku-ji Homongi akikusa to Murasaki karakusa Nure ga ki homongi gure-chi ni Yukiwa-tori byakka The gem inherited the skill of living national treasure even in summer and 3-yukata Katsushika Hokusai hyakumonogatari rocks, White Navy Blue

           
Camellia black Tulip blue Camellia black Yuzen?f (hand-painted) Kimono dress with a magnificent angel motif Yuzen?f (hand-painted) Kimono dress with a magnificent angel motif
Gem inherited the skill of living national treasure even in summer and 3-luxury yukata men Katsushika Kita Shinsaibashi Lantern haunted dark blue and Brown Tulip blue Camellia black Japanese wisteria gray Mountain lily gray Cherry blossom pink

       
Tulip blue Tulip blue Camellia black
Hanamizuki cream Rengyou Drawing by hand Yuzen author Mr. Kiyoshi Ishihara's kimono. sahari no honfukuroobi koten rinpatatewaki sahari no honfukuroobi shunkashuutou sekaisandoshaberu tomoaomurasaki sahari kirakirakagayaku maruobi Shimizu butai jo


About Us

 

 

Life of Okami's “Strenuous Efforts”

  
Camellia black Tulip blue Yuzen?f (hand-painted) Kimono dress with a magnificent angel motif KYOTO Taste Homongi SHIKISIUKA(Flowers of four seasons) Pink
Frisode akaji yukiwatori syosoin Frisode akaji takaradukushi Frisode seigiiro noshinihtairi Frisode kuroji sakuranimanmaku Frisode tomine seimei sakuranoutage Kyo yuzen tegaki o furisode kuroji hasu-me to hana no maru

 
Camellia black Tulip blue Yuzen?f (hand-painted) Kimono dress with a magnificent angel motif Furisode Yukiwadorimongikugarachou Kisshiyoumonyou KYOTO Taste Homongi SHIKISIUKA(Flowers of four seasons) Pink
Frisode mizuiroji ryusuitori yabane umekusabane Frisode itomeyuzen gosyonoharu Yuzen?f (hand-painted) Kimono dress with a magnificent angel motif Furisode Yukiwadorimongikugarachou Kisshiyoumonyou Sou Shibori Furisode USUMURASAKI BOKASHI SHIKINOHANA Kyo yuzen tegaki o furisode konji-ha ni fune botan kiku kusabana

 
Furisode Yukiwadorimongikugarachou Kisshiyoumonyou Furisode Yukiwadorimongikugarachou Kisshiyoumonyou Camellia black
Murofushi Eiji-saku neriko jiki shokki obuje b?ru bara pinku em-04-02

Murofushi Eiji-saku neriko jiki shokki obuje Nerikomi Porcelain owl `Lithium furawa'(5-ko setto) ?? ?? [kiribako-iri] em-05-a

Murofushi Eiji-saku neriko jiki shokki obuje neriage kuremachisu Bunka tsubo pinku ep-01-01 TATSUMURA: Centerpiece SOHUNJI (Gold) with wooden giftbox TATSUMURA: Centerpiece SOHUNJI GOLD TATSUMURA: Centerpiece ENMONBYAKKO SUJYAKU NISHIKI